O firmě

Společnost L2K s.r.o. byla založena v roce 1995 a postupně rozšiřovala své aktivity. Zpočátku ryze hardwarové zaměření společnosti se začalo dynamicky měnit ve prospěch komplexních služeb v oblasti výpočetní techniky. Během své činnosti L2K získala zkušenosti s výstavbou počítačových sítí, údržbou informačních systémů, správou a systémovým servisem počítačových sítí. Divize L2K Computers, poskytuje komplexní služby v oblasti výpočetní techniky. Divize DataSec firmy L2K spol. s r.o od svého vzniku v roce 2001 nabízí svým partnerům komplexní řešení bezpečnosti IT. Jedná se o špičkové technologie pro zabezpečení e-mailů i Webu a řízení rizik pro střední podniky, státní správu i poskytovatele služeb, která je chrání jak před hrozbami zvenčí, tak před únikem dat zevnitř. Dále pak se jedná o oblast zabezpečení dálkového přenosu dat kryptografickými prostředky (šifrátory), a to jak, na bázi klasické kryptografie, tak i kvantové kryptografie, zatím nejvyššího způsobu zabezpečení správy a distribuce klíčů. L2K s.r.o. je společností certifikovanou NBÚ pro úroveň „Důvěrné“. Velký důraz klademe na environmentální politiku, v jejímž rámci jsme členy sdružení EKOKOM a ASEKOL.

L2K spol. s r.o. se v roce 2017 stala oficiálním zastoupením špičkové německé firmy Secunet Security Networks AG pro Českou republiku. Součástí portfolia firmy Secunet jsou výrobky řady Sina které tvoří komplexní systém pro práci s elektronickými klasifikovanými informacemi. Řadu Sina tvoří šifrátory na vrstvě L2 i L3, pracovní stanice pro šifrované spojení , datové diody pro oddělení klasifikovaného prostředí od veřejného a zamezení úniku dat, a to vše s certifikací pro EU i NATO, pro různé stupně utajení a různé přenosové rychlosti. Samozřejmě pracujeme na tom, aby vybrané prostředky mohly být použity pro ochranu utajovaných skutečností v ČR dle zákona 412/2005 Sb.

 

L2K spol. s r.o., Bulharská 44, 101 00 Praha 10 e-mail: L2K (zavináč) L2K (tečka) CZ telefon: +420 272 732 358 fax: +420 272 739 571 Copyright © L2K s.r.o. www.cryptodevice.com

Kontakt
L2K spol. s r.o.
Bulharská 44
101 00 Praha 10

Tel. +420 272 732 358